Kennet Mångbergs åkeri AB

Miljö

Våra främsta miljöaspekter
– Alla fordon tankas med miljöbränsle via Circle K.
– Vi använder miljövänliga oljor i fordonen.
– Vår däckserviceleverantör är certifierad enligt 14001.
– Vi har flera temperaturzoner i fordonsskåpen vilket gör att vi kan samlasta och därmed få en effektiv körning.
– Sopor sorteras enligt gällande regler i samarbete med UmeAssistance Umeå.
– Vid inhandling av olika kemiska produkter såväl till kontoret, garaget som till fordonen är vi noggranna med att det är miljövänliga produkter.
– Vi har fortlöpande utbildning genom YKB när det gäller säkerhet och miljökörning.

Miljömål o handlingsplaner
– att våra fordon skall ha minst mk5 motorer , byta ut eftersom.
– att sänka bränsleförbrukningen. – utbilda chaufförerna i sparsam körning.
– spara antalet körda mil – effektiv lastplanering av transportledare.
– att endast köpa miljövänliga produkter, informera leverantörerna om våra miljömål.

Utbildning
– Chaufförerna skall genomgå utbildning i sparsam körning.

Alternativa bränslen
– Vi ser väldigt positivt på alternativa drivmedel och kör till 100% på HVO100 på en 1/4 av vår flotta där vi ser att det funkar väldigt bra och kommer framöver tanka fler bilar på HVO100.

Spillolja
– Vi lämnar in fordonen för oljebyten till auktoriserade verkstäder som tar hand om spilloljan.

Hydrauloljor
– Vi köper hydraulolja via Volvo vilken finns med på TRBs Miljölista.

Bilvård
– Biltvätt sker endast på auktoriserade verkstäder.
– Vid inköp av annat medel för rengöring inuti fordonen inhandlas endast miljömärkta preparat.

Däck
– Däcktrycken kontrolleras regelbundet vid varje servicetillfälle och våra chaufförer gör manuell kontroll vid avfärd.

Miljöpolicy
Transporter är nödvändiga i ett modernt samhälle men påverkar samtidigt miljön negativt. Genom effektivare
transporthantering och miljöanpassad teknikutveckling kan miljöpåverkan mildras. Mångbergs Åkeri skall hålla
sig informerad om utvecklingen inom miljöområdet och skall vara öppen för att pröva modern och miljöanpassad
teknik.

Inom sin verksamhet skall Mångbergs Åkeri verka för kontinuerlig minskad miljöpåverkan samt förebyggande
av miljöförorening. Mångbergs Åkeri ser det som sin självklarhet att följa gällande lagar och andras krav.

Trafiksäkerhetspolicy
Mångbergs Åkeri arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och har därmed ett extra stort ansvar för
trafiksäkerheten. Vi skall genom vårt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar.
Genom att alltid följa gällande regler och ta hänsyn till medtrafikanter bidrar vi till en säkrare trafikmiljö.

Kvalitetspolicy
Mångbergs Åkeri skall genom samarbete, engagemang och flexibilitet leverera och ständigt utveckla tjänster
och produkter i enlighet med kundens önskemål. Vårt agerande och alla våra fordon och tjänster skall uppfylla
de kvalitetskrav som kunden ställer. Varje utfört uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.