Kennet Mångbergs åkeri AB

page-top-29

Transportbranchen

Transportbranchen omsätter i Sverige cirka 275 Miljarder fördelat på ungeför 23.000 stycken företag (var av aktiebolag är ca 19.000 stycken). Av dessa företag har endast 337 stycken (2015), 50 eller fler anställda vilket innebär att branschen består av många en- eller fåmansföretag.

Branschen kan uppdelas i följande underkategorier:

  • Vägtransport av gods
  • Sjötransport
  • Lufttransport
  • Järnvägstransport
  • Kollektivtrafikverksamhet
  • Taxitrafik

I våran sektor ”Vägtransport av gods” arbetar cirka 64.000 personer fördelar på cirka 13.000 företag (Var av ca 8.500 aktiebolag, år 2015). Rörelsemarginal fördelat på dessa 8.500 aktiebolag har legat på 2,4-4,1% under de senaste 8 åren och var 2015 på 2,9%, snitt kostnad per anställd ligger på cirka 30.000kr.

Statistik är hämtat bland annat från trafa (trafikanalys)