Kennet Mångbergs åkeri AB

page-top-5

Våra åtaganden

I dagsläget har vi bilar som rullar från Luleå i norr till Göteborg i söder. Många av bilarna rullar dygnet runt i princip 365 dagar om året, med i huvudsak livsmedel som last. Stora delar av trafiken är linjetrafik, det vill säga att vi lastar och lossar på omlastningscentraler och som sedan distribueras lokalt av oss själva samt andra företag. Vi har fasta linjer åt vår huvuduppdragsgivare Bring Frigo där vi trafikerar Norrland, Mälardalen, Västergötland samt Östergötland. Vi trafikerar väldigt långa avstånd som gör att vi har vår personalstyrka utspridda över stora delar av landet för att kunna följa kör- och vilotider och på så vis leverera hög kvalitet, men framförallt flexibla och snabba transporter.

Vi anser oss ligga i framkant när det gäller att ”pussla” ihop gods och scheman för att få så hög teckningsgrad på våra bilar som möjligt. Detta leder till lägre kostnader, mindre miljöpåverkan och förhoppningsvis märks det på våra kunders transportkostnader.