Kennet Mångbergs åkeri AB

Information från

Idag transporteras dagligen runt 1,5 miljoner ton gods inom Sveriges gränser.
11% av detta består av livsmedel.