Kennet Mångbergs åkeri AB

Fakta från

Transportnäringen sysselsätter 308 000 och står för omkring 6,7 procent av den totala sysselsättningen i Sverige.