Kennet Mångbergs åkeri AB

Verksamhet

Transportbranchen

Transportbranchen omsätter i Sverige cirka 275 Miljarder fördelat på ungeför 23.000 stycken företag (var av aktiebolag är ca 19.000 stycken). Av dessa företag har endast 337 stycken (2015), 50 eller fler anställda vilket innebär att branschen består av många en- eller fåmansföretag. Branschen kan uppdelas i följande underkategorier: Vägtransport av[…]

Läs mer

Våra åtaganden

I dagsläget har vi bilar som rullar från Luleå i norr till Göteborg i söder. Många av bilarna rullar dygnet runt i princip 365 dagar om året, med i huvudsak livsmedel som last. Stora delar av trafiken är linjetrafik, det vill säga att vi lastar och lossar på omlastningscentraler och som[…]

Läs mer

Fordonspark

Vi har för närvarande 19 lastbilar och 17 släpvagnar. Alla dessa bilar och vagnar är utrustade med kylaggregat. De 19 bilarna är fördelat på Volvo, Scania och Mercedes. Nedan kommer det läggas ut nya och gamla bilar som hunnit passera genom Mångbergs Åkeri.          

Läs mer

Värna om våran miljö

Transporter är nödvändiga i ett modernt samhälle men påverkar samtidigt miljön negativt. Genom effektivare
transporthantering och miljöanpassad teknikutveckling kan miljöpåverkan mildras. Mångbergs Åkeri skall hålla
sig informerad om utvecklingen inom miljöområdet och skall vara öppen för att pröva modern och miljöanpassad
teknik.

Läs mer

Tranportbranschen

 • Idag transporteras dagligen runt 1,5 miljoner ton gods inom Sveriges gränser.
  11% av detta består av livsmedel.

  Information från – Trafikanalys
 • 63.000 personer jobbar dagligen med att frakta gods på våra vägar inom Sverige.

  Källa – Trafikanalys
 • Transportnäringen sysselsätter 308 000 och står för omkring 6,7 procent av den totala sysselsättningen i Sverige.

  Fakta från – SCB

Jobba hos oss?

Är du lasbilschaufför och söker efter nya utmaningar, tveka inte att kontakta oss

Läs mer

Kontoret

13547334191038217

Stefan Mångberg

VD / DELÄGARE

13547334191038217

Olle Jonsson

Transportledning

13547334191038217

Matilda Inemyr

Ekonomi & Personal