Kennet Mångbergs åkeri AB

Om oss

Historik
K Mångbergs Åkeri grundades 1986 av dåvarande vd och ägare Kenneth Mångberg med en bil och släp och körde då Luleå till Örebro och Lidköping för såväl Fraktarna som Frigoscandia. Sedan dess har mycket hänt, och idag ägs och drivs bolaget av Kenneth´s båda söner Stefan och Peter.
Åkeriet har under åren utvecklats ordentligt till att idag bestå av 19 bilar och 17 släp.
Åkeriet drivs idag med samma yrkesstolthet som vid starten för 30 år sedan, 1986.
Affärsidén är att erbjuda våra kunder ett av branchens mest flexibla, miljömedvetna och kvalitetssäkra åkerier som givetvis stödjer Fair Transport.

Trafik
I dagsläget har vi bilar som rullar från Haparanda i norr till Göteborg i söder. Många av bilarna rullar dygnet runt i princip 365 dagar om året, i huvudsak består vår last av livsmedel. Stora delar av trafiken är linjetrafik, det vill sägas lastas och lossas på omlastningscentraler och som sedan distribueras lokalt av oss själva samt andra företag. Vi har fasta linjer åt vår huvuduppdragsgivare Bring Frigo där vi trafikerar Norrland, Mälardalen, Västergötland samt Östergötland. Vi trafikerar väldigt långa avstånd som gör att vi har vår personalstyrka utspridda över stora delar av landet för att kunna följa kör o vilotider och på så vis leverera hög kvalitet, men framförallt flexibla och snabba transporter.

Personal
Vi är 36 stycken som arbetar heltid på företaget, varav dom flesta bosatta i Umeå med omnejd. Vi har även medarbetare med bostad/arbetsplats i Skellefteå, Harmånger, Göteborg, Västerås och Uppsala.

Lokaler
Företaget äger sedan 2005 lokalerna på Mätarvägen 5 i Umeå, där man idag huserar med egen verkstad och kontor.