Fair Transport

Vi är ett åkeri som tror på hållbara lösningar. Därför kör vi alla våra transporter trafiksäkert och klimatsmart – både för vår egen och alla andras skull.

Vi tar ansvar – vi kör Fair

Den som köper in transporter har ett stort ansvar och många faktorer att ta hänsyn till. Därför är det en självklarhet för oss på K Mångbergs Åkeri att vara anslutna till Fair Transport, hela transportnäringens egen hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.

Fair Transport-certifieringen säkerställer att våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart – via oberoende tredjepartsgranskning.

Säkert, tryggt och bekvämt för alla parter. Precis som vi och alla våra kunder vill ha det!

Fair Transport är branschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela samhället står inför. Tillsammans skapar vi på så sätt en tryggare framtid – och en mer hållbar utveckling över tid.

Läs mer om Fair Transport här

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med miljö, kvalitet och hållbarhet?

Här kan du ladda ned våra policys.

Hållbarhetspolicy.pdf
Miljö- och klimatpolicy.pdf
Trafiksäkerhetspolicy.pdf