Kvalitet & Miljö

Vi är ett åkeri som tror på hållbara lösningar. Därför kör vi alla våra transporter trafiksäkert och klimatsmart – både för vår egen och alla andras skull.

Vår miljö- och klimatpolicy

Vi på K Mångbergs Åkeri tror på – och verkar kontinuerligt för – ett samhälle där vägtransporter kan ske på ett alltmer effektivt och miljöanpassat sätt. Gärna genom grön teknikutveckling och exempelvis nya drivmedelsinnovationer.

Med anledning av detta har vi tagit fram en detaljerad miljö- och klimatpolicy, där vi redogör för våra främsta miljöaspekter, våra miljömål samt övriga miljöfrämjande åtgärder som vi beslutat kring och implementerat. Exempelvis:

  • tankar vi alla våra fordon med miljöklassificerade bränslen,
  • vi säkerställer att vår däckserviceleverantör är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001,
  • och vi utbildar löpande våra chaufförer i sparsam körning, för att minska bränsleförbrukningen.

Självklart följer vår verksamhet även gällande lagstiftning och krav inom miljö- och klimatområdet.

Läs hela vår miljö- och klimatpolicy här!