Kvalitet & Miljö

Vi är ett åkeri som tror på hållbara lösningar. Därför kör vi alla våra transporter trafiksäkert och klimatsmart – både för vår egen och alla andras skull.

Vår hållbarhetspolicy

Vår vision är att K Mångbergs Åkeri ska vara en ledande aktör inom kyl- och frystransporter.

I vår strävan att uppnå denna vision, behöver vi som företag arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor, med strategiskt uppsatta mål och delmål, som sammantaget ger mätbara och långsiktiga effekter.

I praktiken innebär detta arbete en mängd aktiviteter i vår vardag. Exempelvis att vi undviker tomgångskörning, källsorterar vårt avfall och enbart tvättar våra fordon i miljöklassade tvätthallar – med miljöklassade tvättmedel.

Läs hela vår hållbarhetspolicy här!