Kvalitet & Miljö

Vi är ett åkeri som tror på hållbara lösningar. Därför kör vi alla våra transporter trafiksäkert och klimatsmart – både för vår egen och alla andras skull.

Vår trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhet är en hjärtefråga för oss på K Mångbergs Åkeri. Därför har vi valt att upprätta en särskild policy för de frågor och åtgärder som rör vår egen – och våra medtrafikanters – säkerhet på vägarna.

Alkolås, utbildning samt generell respekt och omtanke är tre exempelområden som vi trycker lite extra på för att uppnå just detta.

Vi vill givetvis vara goda föredömen i trafiken. Men vi vill också bidra till att samhällets gemensamma trafiksäkerhetsmål uppnås.

Läs hela vår trafiksäkerhetspolicy här!