Info till lärare och skola

Hos oss på K Mångbergs Åkeri kan era elever få åka med för att testa på yrket samt övningsköra för C- och CE-behörighet.

Låt oss samarbeta för elevens bästa!

Vårt mål är att varje elev ska komma från sin praktik med mer kunskap och fler erfarenhet i sin utbildningsryggsäck – och ett steg närmare målet om fulla behörigheter vid studenten.

När vi tar emot praktikanter tänker vi långsiktigt. Vi hoppas därför alltid att en praktikelev är en framtida anställd hos oss. Vi värdesätter tät dialog tillsammans med er lärare, för att tillsammans ge eleven de bästa förutsättningar för en bra praktikperiod.

Hos oss blir era elever mottagna av våra tre TYA-utbildade handledare och övrig personal, där majoriteten har genomgått Skolverkets handledarutbildning. Vi tycker att det är både roligt och utvecklande att ta emot praktikanter. Därför jobbar vi aktivt mot målet att ha 100 procent utbildade handledare.

Inför och under elevens praktik vill vi att skolan ansvarar för:

  • Att avtal upprättas mellan skola och arbetsplats kopplat till APL-perioden och övningskörning.
  • Löpande dialog med elev, företag och handledare.
  • Information till eleverna om rutiner gällande frånvaro, tillbud, skyddsutrustning och annat som är viktigt för att eleven ska känns sig trygg och vara rätt rustad under sin praktikperiod.
  • Information om hur APL:en är upplagd och vad ni förväntar er av oss som företag och våra handledare.
  • Information om varje elevs enskilda behov, och önskemål om vad eleven behöver få lära sig mer om. All information är värdefull!
  • Feedback till handledare och företag om hur praktiken varit och vad som kan förbättras eller förändras till nästa gång.

Långsiktighet är grunden till välutbildade elever som är redo för yrkeslivet. Tillsammans formar vi trygga chaufförer för såväl idag som för framtiden. Kontakta oss om ni vill veta mer eller inleda ett samarbete med oss!