Tillbaka
Nyheter
9 Jul 2022

Vi engagerar oss för att säkra kompetensen

Personalen är vår absolut viktigaste resurs. Därför står kompetensförsörjningsfrågan högst på vår agenda, och vi har därför valt att engagera oss i Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnds (TYA) arbete. Matilda Inemyr, som arbetar som ekonomi- och HR-chef hos oss på K Mångbergs Åkeri, är ordförande i TYA:s regionala utbildningsråd i Norr- och Västerbotten.

– Det är viktigt att vi engagerar oss i TYA, då vi som bransch står inför stora utmaningar i kompetensförsörjningsfrågan och vi behöver fler utbildade lastbilschaufförer för att kunna möta upp den ökande efterfrågan på våra transporttjänster. De kommande tio åren beräknas branschen behöva rekrytera 50 000 lastbilschaufförer i Sverige för att möta transportbehovet i relation till bland annat industrins utveckling i vår region, berättar Matilda Inemyr.

För K Mångbergs Åkeri är detta en fråga vi behöver möta på bred front för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen, både nu och i framtiden. Alla aktörer, från fackförbund till arbetstagare och intresseorganisationer, behöver jobba för att åkeribranschen ska bli Sveriges bästa arbetsgivare och en bransch man vill söka sig till. Yrket som lastbilschaufför ska ha en hög status och arbetsgivarna ska ge de anställda bra förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter.

– För att möta kompetensförsörjningsbehovet krävs det att antalet utbildningsplatser är tillräckligt många. Transportutbildningar är ofta dyra, med höga investeringskostnader, vilket gör att de ekonomiska resurserna inte alltid finns hos skolor och kommuner. Här behövs stöd och förankring i den centrala, regionala och lokala politiken. Därför driver vi frågan tillsammans med övriga engagerade parter i det regionala utbildningsrådet i Norr- och Västerbotten, för att påverka politiker och beslutsfattare att bereda fler utbildningsplatser.

Arbetet som lastbilschaufför är varierande och innebär en mängd olika transportuppdrag. Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Lastbilstransporterna står aldrig stilla utan rullar dygnet runt, årets alla dagar – och utan dessa transporter stannar Sverige.

– Vi kommer tillsammans med TYA, kollegor i branschen, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, Sveriges Åkeriföretag och Arbetsförmedlingen att fortsätta jobba för dessa viktiga frågor, avslutar Matilda Inemyr.

Vad är TYA?

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn vars verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status till branschen. Verksamheten TYA bedriver riktar sig till anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö.

TYA är en central organisation med både centrala och regionala projektledare, samt regionala utbildningsråd som arbetar lokalt. I råden sitter lokala företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, intresseorganisationer och arbetsgivare.

TYA:s regionala utbildningsråd, där vi verkar, arbetar för att Norr- och Västerbottens utbildningar till lastbilsförare svarar mot branschens behov när det gäller kvalitet, kvantitet och inriktning.

Regionala utbildningsrådets främsta uppgifter är att stärka och förbättra:

  • rekrytering av välutbildade, säkra och anställningsbara transportarbetare till TYA-anslutna företag,
  • samverkan mellan utbildningar, företag och bransch, fort- och utbildningsinsatser för medarbetare i anslutna företag i Västerbotten och Norrbotten.